Performance Marketing

Pozyskuj wartościowe leady dzięki skutecznym kampaniom marketingowym i płać za rzeczywiste wyniki.

Celem Performance Marketingu jest nie tyle budowa wizerunku marki, ile przekucie wykształconego wcześniej wizerunku w policzalne działania Klientów.

Ile Twoja firma może zyskać na reklamie efektywnościowej?

Na pewno choć raz zdarzyło Ci się, że zlecone działania promocyjne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów biznesowych. Celem marketingu efektywnościowego jest bieżący monitoring i optymalizacja prowadzonych kampanii reklamowych, tak aby osiągnąć jak najwyższy wskaźnik oczekiwanych działań konsumenta (np. wejście na stronę, kliknięcie w banner, wypełnienie formularza lub ankiety, zapis do newslettera, czy też złożenie zamówienia).

Rosnąca popularność tej metody promocji on‑line wynika przede wszystkim z jej wymiernych efektów, wysokiego zwrotu z inwestycji (ROI), a także atrakcyjnych form rozliczenia.

Jakie rodzaje działań obejmuje reklama efektywnościowa i skąd tak dobre ich wyniki?

Działania w zakresie performance marketingu mogą być prowadzone z użyciem różnych narzędzi reklamowych. Najczęściej jednak wykorzystuje się je w takich rozwiązaniach jak:

  • reklama displayowa
  • e-mail marketing
  • reklama w social media
  • reklama mobile
  • programy lojalnościowe/partnerskie

W rzeczywistości performance marketing możemy zastosować właściwie dla każdej reklamy w Internecie — kierowanej tak do użytkowników urządzeń desktopowych, jak i mobilnych.

Projektowanie atrakcyjnych ścieżek (tzw. lejków sprzedażowych), wnikliwa analiza ruchów konsumentów oraz automatyzacja niektórych działań promocyjnych pozwalają na efektywniejsze gospodarowanie środkami przeznaczonymi na marketing. W evl.pl, bazując na doświadczeniu, wiedzy i posiadanych narzędziach, optymalizujemy kampanie dla jak najlepszej konwersji. Zgodnie z naszym podejściem stosujemy tylko te rozwiązania, które przynoszą naszym Klientom rzeczywiste wyniki biznesowe.

Modele rozliczeń w kampaniach performance marketingowych

Rozliczenia za reklamę efektywnościową bazują przede wszystkim na success fee, to znaczy, że koszty działań marketingowych ustalane są na podstawie osiągniętych wyników. W evl.pl realizowane przez nas kampanie rozliczamy zależnie od działań:

  • za osiągniętą sprzedaż (Cost Per Sale)
  • za pozyskane leady (Cost Per Lead),
  • w systemie prowizyjnym (rozliczenie za procent od zysku),
  • za kliknięcia (Cost Per Click)
  • inaczej, stosownie do potrzeb zleceniodawcy.